Odpust zupełny

Odpust Zupełny

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty (podczas Spowiedzi Świętej). 

Konspekt

Każdy z nas powinien podjąć wysiłek zyskiwania odpustów codziennie, zwłaszcza zupełnych.

Odpust Zupełny

ODPUST ZUPEŁNY jest jednym z największych darów miłosierdzia Bożego, który człowiek może uzyskać codziennie i ofiarować za siebie lub zmarłych. W tym wielkim dziele Bożego miłosierdzia może uczestniczyć
każdy katolik.

„ Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,18).

Odpusty
w Kościele katolickim

Praktyka zyskiwania odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Aby ten drogocenny dar Boży mógł ktoś uzyskać i być przekonany o tym, że go rzeczywiście uzyskał, musi dokładnie zapoznać się z całością nauki o odpustach, zawartą w dwóch najnowszych dokumentach Stolicy Apostolskiej.

Tymi dokumentami są:

Indulgentiarum doctrina konstytucja apostolska Ojca Świętego Pawła VI z dnia 1 stycznia 1967 r.,

Enchiridion Indulgentiarum
wykaz odpustów
Penitencjarii Apostolskiej
z dnia 16 lipca 1999r.

Ponieważ treść tych dokumentów jest dość obszerna i trudno dostępna dlatego syntetyczne opracowanie w postaci niniejszej strony ma zachęcić każdego wiernego (wierzącego) do poznania i pokochania tego wielkiego daru Bożego, jakim jest łaska odpustu.

Każdy z nas powinien podjąć wysiłek zyskiwania odpustów codziennie, zwłaszcza zupełnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów został opracowany KONSPEKT, który podaje w skrócie istotną naukę o odpuście zupełnym