Odpust zupełny

Odpust Zupełny

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty (podczas Spowiedzi Świętej). 

Pytania i odpowiedzi

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty (podczas spowiedzi).

Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych.

Kto ofiaruje odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

ODPUST ZUPEŁNY jest jednym z największych darów miłosierdzia Bożego, który człowiek może uzyskać codziennie i ofiarować za zmarłych. W tym wielkim dziele Bożego miłosierdzia może uczestniczyć każdy katolik.

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci. Odpustów, tak zupełnych jak i cząstkowych, nie można ofiarować za żywych, ratując zaś dusze czyśćcowe – spełnia człowiek wspaniałe uczynki miłosierdzia.
Aby uzyskać jakikolwiek odpust należy:
1. Być ochrzczonym,
2. Nie można być ekskomunikowanym,
3. Znajdować się w stanie łaski uświęcającej,
4. Mieć wzbudzoną, chociażby ogólną intencję zyskania jakiegokolwiek odpustu,
5. Wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia odpustu.
1. Spowiedź Święta lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
2. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego (Komunia Święta),
3. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego,
4. Wypełnienie określonej czynności,
5. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Aby uzyskać ODPUST ZUPEŁNY każdego dnia należy wykonać określone czynności i spełnić wskazane warunki:
Najprostszym sposobem uzyskania codziennego odpustu zupełnego jest np.:
– czytanie przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego;
– odmówienie jednej części Różańca świętego wspólnie z kimś (np. z kimś z rodziny) w dowolnym miejscu lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub kaplicy, (Dokładne omówienie);
– Adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny w kościele lub kaplicy, nawet gdy Pan Jezus nie jest wystawiony w monstrancji;
– Odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, w kaplicy lub na kalwarii (Dokładne omówienie);
– pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym lub przechowywanym w tabernakulum.

Warunkami uzyskania codziennego ODPUSTU ZUPEŁNEGO na podstawie w/w czynności są:
– godne przyjęcie Ciała Pańskiego (fizyczna Komunia Święta);
– wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego;
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego;