Odpust zupełny

Odpust Zupełny

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty (podczas Spowiedzi Świętej). 

Odpusty cząstkowe

„Aby ktoś był zdolny uzyskać odpust musi być:
1. ochrzczony, 2. wolny od ekskomuniki, 3. w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanego dzieła” ( Ench. ind., norma 17 § 1). 4. „Kto zaś jest zdolny do uzyskania odpustu, wtedy go rzeczywiście uzyskuje, gdy ma przynajmniej ogólną intencję zyskiwania odpustu i wypełnia w określonym czasie nakazane czynności w sposób należyty, przewidziany w nadaniu odpustu” (Ench. Ind. norma 17 § 2).

Oto przykładowo niektóre akty strzeliste uczynione w mowie lub w myśli, ale od serca:

 • Niech będzie Bóg uwielbiony.
 • Bogu niech będą dzięki.
 • Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza.
 • Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
 • Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
 • Boże, wspomóż mnie…wzmocnij mnie… zbaw mnie.
 • Boże, ofiaruję Ci moją wolę, ciało i dusze moją.
 • Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego.
 • Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
 • Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
 • Pan mój i Bóg mój… Bóg mój i wszystko moje.
 • Panie, pomnóż nasza wiarę, nadzieję i miłość.
 • Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
 • Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy mnie w godzinie śmierci. (przy konaniu)
 • Jezu, ufam Tobie.
 • Boże, w ręce Twoje oddaję ducha mego.
 • Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
 • Matko najświętsza, Tyś moją nadzieją.
 • Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, mógł się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 • O Jezu, z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie moje grzechy całego życia (akt żalu doskonałego).

A więc: każde pobożne westchnienie, pochodzące z serca, jest aktem strzelistym, za który można uzyskać odpust cząstkowy.