Odpust zupełny

Odpust Zupełny

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty (podczas Spowiedzi Świętej). 

Na podstawie dokumentów Stolicy Apostolskiej:

został opracowany KONSPEKT, który podaje w skrócie istotną naukę o odpuście zupełnym:

Warunki wymagane do uzyskania
Odpustu Zupełnego

I. GODNE PRZYJĘCIE CIAŁA PAŃSKIEGO (Fizyczna Komunia Święta).

tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej. Po jednej spowiedzi świętej można przyjmować wielokrotnie Ciało Pańskie, tak długo jak jesteśmy w stanie łaski uświęcającej np. codziennie przez cały miesiąc.

II. WOLNOŚĆ OD PRZYWIĄZANIA DO JAKIEGOKOLWIEK GRZECHU, NAWET LEKKIEGO

tzn. trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności – wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

III. WYPEŁNIENIE OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI

Wśród wszystkich czynności obdarzonych odpustem zupełnym są takie, które można wypełnić codziennie. Każdy wierny może więc wybrać codziennie jedną według własnego uznania np.:

Na terenie Polski obowiązują jeszcze dwa odpusty zupełne, których nie wymienia Enchiridion Indulgentiarum:

Dokument Enchiridion Indulgentiarum najszerzej rozwija warunek określony jako „wykonanie dzieła obdarzonego odpustem”. Oto czynności określone przez Kościół, z którymi związany jest odpust zupełny: Więcej informacji >>

IV. MODLITWA W INTENCJACH OJCA ŚWIĘTEGO

np.: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub jakakolwiek inna modlitwa.
„Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”. Pozostawia się jednak wiernym możność odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością” (Ench. Ind. norma 20 § 5).