Odpust zupełny

Odpust Zupełny

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty (podczas Spowiedzi Świętej). 

Czynności w wykazie

Numery podane w nawiasie wskazują numer danej czynności w wykazie odpustów.

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny (7 § 1 1⁰).

2. Nawiedzenie razem ze wspólnotą jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich, a jeśli indywidualnie, to połączone z wywołaniem aktu synowskiego poddania papieżowi. W obu przypadkach odmówienie tam „Ojcze Nasz” i „Wierzę” (33 § 1 1⁰).

3. Pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi”, choćby tylko przez radio (4).

4. Pobożne nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada i modlitwa na cmentarzu za zmarłych, choćby tylko w myśli (29 § 1 1⁰ i 2⁰).

5. Pobożna adoracja i ucałowanie krzyża w Wielki Piątek w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego (13 1⁰).

6. Pobożne odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po Komunii świętej modlitwy przed obrazem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego: „ Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” (8 § 1 2⁰).

7. Pobożny udział w liturgicznym obrzędzie zakończenia Kongresu Eucharystycznego (7 § 1 4⁰).

8. Udział w ćwiczeniach duchowych przez 3 pełne dni (10 § 1).

9. Publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (3).

10. Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla (2).

11. W godzinę śmierci, gdy wierny jest odpowiednio dysponowany (12 § 2).

12. Pobożne ucałowanie przedmiotów kultu (krzyżyki, szkaplerze, medaliki itp.) w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, jeśli te przedmioty są poświęcone przez papieża lub biskupa. Trzeba także odmówić wyznanie wiary (14 § 1-2).

13. Pobożny udział w kilku naukach misyjnych i uroczystym ich zakończeniu (16 § 1).

14. Przyjęcie po raz pierwszy ciała Pańskiego lub uczestniczenie w takiej pobożnej ceremonii (8 § 1 1⁰).

15. Odprawienie pierwszej Mszy świętej w połączeniu z pewną uroczystością lub pobożny udział w tej Mszy świętej (27 § 1).

16. Odmówienie jednej części Różańca świętego wspólnie z kimś w dowolnym miejscu, lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub w kaplicy (17 § 1).

17. Jubileusz kapłaństwa (25-, 50-, 60 – lecia) połączony z odnowieniem wobec Boga postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania, a także udział w tej Mszy świętej (27 § 2 1⁰ i 3⁰).

18. Pobożne czytanie Pisma Świętego przez pół godziny (30 § 1).

19. Nawiedzenie kościoła stacyjnego w Rzymie i pobożny udział w nabożeństwie stacyjnym (33 § 2).

20. Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym odbywa się synod diecezjalny i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”(31).

21. Odmówienie w sposób uroczysty „Przed tak wielkim Sakramentem…” w Wielki Czwartek po Mszy Wieczerzy Pańskiej lub w Boże Ciało (7 § 1 2⁰).

22. Publiczne odmówienie „Te Deum” w ostatnim dniu roku (26 § 1 2⁰).

23. Publiczne odmówienie „Hymnu do Ducha Świętego” W Nowy Rok lub w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (26 § 1 1⁰).

24. Odprawienie Drogi Krzyżowej przed stacjami zatwierdzonymi przez Kościół (13 2⁰).

25. Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu (Patrona) i pobożne odmównie w nim „Ojcze Nasz” i „Wierzę: (33 § 1 5⁰ a).

26. Pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu 2 sierpnia (tzw. Odpust Porcjunkuli) i odmówienie w nim „Ojcze nasz” i „Wierzę” (33 § 1 5⁰ b).

27. Pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w samym dniu konsekracji i odmówienie w nim „ ojcze nasz” i „ Wierzę”. (33 § 1 6⁰).

28. Nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym lub w najbliższą niedzielę, lub w uroczystość Wszystkich Świętych i odmówienie w nim „ Ojcze nasz” i „Wierzę” (29 § 1 2⁰).

29. Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w uroczystość świętego Założyciela i odmówienie w nim „ Ojcze nasz” i „Wierzę” (33 § 1 7⁰).

30. Udział w świętej czynności, w której przewodniczy wizytator (np. biskup) z okazji wizytacji pasterskiej (32).

31. Odmówienie przyrzeczeń Chrztu świętego w Wielką Sobotę w czasie nabożeństwa lub w rocznicę lub w rocznicę własnego Chrztu świętego (28 § 1).

32. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w całym świecie i odmówienie w niej „Ojcze nasz” i „Wierzę”:

 • w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła;
 • w święto tytułu (Patrona) bazyliki mniejszej;
 • w święto Parcjunkuli (2 sierpnia);
 • jeden raz w ciągu roku według własnego uznania (33 § 1 2⁰).
 • 33. Nawiedzenie sanktuarium diecezjalnego, krajowego lub międzynarodowego ustanowionego przez kompetentną władzę i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”:

 • w dniu uroczystości tego sanktuarium,
 • w dniu wybranym przez wiernego raz w roku,
 • w dniu zbiorowej pielgrzymki (33 § 1 4⁰).
 • 34. Pobożny udział w procesji eucharystycznej, szczególnie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (7 § 1 3⁰).

  35. Celebrowanie Mszy świętej prymicyjnej i uczestniczenie w niej (27 § 1).

  36. Udział w niektórych obrzędach dopełnianych w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan (11 § 1).